PlanetWaar gaat het om bij de P van Planet?

Grondstoffen

Hoe realiseren we zoveel mogelijk behoud van grondstoffen? Hoe voorkomen we dat we de aarde uitputten in onze consumptiemaatschappij? Het ideaal: een circulaire economie, waarin wij als passanten op deze aarde geen blijvende schade aanrichten.

Klimaat

CO2 draagt bij aan de opwarming van de aarde. De gevolgen van de opwarming van het klimaat worden inmiddels wel (h)erkend. Hoe houden we de aarde leefbaar voor de generaties die na ons komen?

CO2

CO2 reductie en CO2 neutraal zijn belangrijk in de strijd tegen de opwarming van de aarde. De technieken om als bedrijf hierin  stappen te zetten zijn er. Hoe gaan we deze inzetten bij het behalen van CO2-doelstellingen? 

Bio Based grondstoffen

Kunnen we overstappen naar grondstoffen die de natuur (onbeperkt) kan blijven voortbrengen. 

Biodiversiteit

Zorg voor het bewaren van een gevarieerde flora en fauna. Biodiversiteit wordt ook gezien als een graadmeter van de gezondheid van de aarde. Hoe meer soorten we behouden, hoe gezonder de aarde is.