Profit


Waar gaat het om bij de P van Profit?

Winst

Winst maken is nog steeds het belangrijkste doel van een onderneming. Aandeelhouders willen rendement halen uit hun investering. Dat is met MVO niet anders. Wat wel verschilt, is de visie op hoe komt de winst tot stand en ten koste waarvan.

Werkelijke kostprijs

Bij werkelijke kostprijs gaat het over de manier waarop kosten van een product worden berekend. Nemen we de kosten mee voor maatregelen tegen de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering bijvoorbeeld.

Gezondheid

De kosten van de gezondheidszorg liggen bij de gehele maatschappij. Hoe worden nu de kosten nu aan producenten in rekening gebracht voor producten die de gezondheid nadelig beïnvloeden?