Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): een steeds prominenter thema. Wij zijn passanten op deze aarde, en het wordt meer en meer duidelijk dat wij haar tijdens ons korte aanwezigheid niet blijvend mogen beschadigen.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Daarmee zijn wij van MVOambitie.nl opgegroeid en zo proberen wij dat zelf in de praktijk te brengen. Ook als ondernemer.

Ben ik Maatschappelijk Verantwoord Ondernemer… of kan ik dat worden? Dit is de startvraag van onze pagina en daarop is ons antwoord: JA! Direct gevolgd door de vraag: hoe groot is jouw MVO-ambitie?MVO wordt vaak weergegeven in de drie P’s van People, Planet en Profit. Dus: zorg voor de mens, de aarde en de winst van het bedrijf. Naar onze mening mag een vierde P niet ontbreken en dat is de P van PASSIE. Passie voor het besef dat als we zo doorgaan, we onszelf en toekomstige generaties ernstig in de problemen brengen. Passie om daadwerkelijk maatschappelijk verantwoord ondernemer te zijn.

 

Ieder initiatief op MVO-gebied is er één. Beperking van energieverbruik, het plaatsen van zonnepanelen: het draagt allemaal bij en het zijn de eerste stappen van een MVO-ambitie. Maar de lat kan nog hoger worden gelegd. De ultieme MVO-ambitie is dat we als ondernemer ernaar toewerken om geen enkele schade toe te brengen aan de aarde. Of er zelfs voor te zorgen dat de aarde zichzelf kan herstellen van de aanslag door de industriële revolutie en de bevolkingsgroei.

Dat is nogal wat. Maar het kan! En het moet. De natuur wacht niet op jouw initiatieven en ook niet op beslissingen van onze regeringen.Met deze website willen we je vooral stimuleren om als ondernemer nog meer je verantwoordelijkheid te nemen voor de P van Planet. Daarnaast besteden we aandacht aan de P van People, en we hopen dat jij hierna bewuster gaat kijken naar de P van Profit. En dat alles met de P van Passie.