Grote klanten bezorgd over duurzaamheid bij verkoop Eneco

27/10/2017

Grote klanten bezorgd over duurzaamheid bij verkoop Eneco

Drie grote klanten van Eneco hebben in een gezamenlijke brief hun zorg uitgesproken over de mogelijke verkoop van het energiebedrijf. NS, KPN en Albert Heijn vrezen dat de duurzame koers van Eneco onder een nieuwe eigenaar in gevaar kan komen.


De topmannen Roger van Boxtel, Eelco Blok en Wouter Kolk wijzen erop dat Nederland nog altijd achterloopt als het gaat om het halen van duurzaamheidsdoelen die in internationaal verband zijn gesteld. Eneco behoort tot de bedrijven die wel werken aan een ''groene ommezwaai''. Dat moet zo blijven, vinden zij.

NS rijdt naar eigen zeggen sinds dit jaar volledig op windstroom van Eneco. Het bedrijf helpt KPN al sinds 2015 klimaatneutraal te werken, en speelt eveneens een hoofdrol in de plannen van Albert Heijn voor verdere verduurzaming van zijn winkels en distributiecentra.

Eneco is in handen van 53 Nederlandse gemeenten. Die zijn bezig hun aandeelhouderschap te heroverwegen vanwege de splitsing van het bedrijf in een netwerk- en een leveringsbedrijf.

Verkoop

Een meerderheid van de gemeenten is voor een verkoop van de aandelen, maar het is nog de vraag of een eventuele koper voldoende aandelen kan krijgen voor volledige zeggenschap.

De plaatsen waar de gemeenteraad voor verkoop heeft gestemd, zijn goed voor bij elkaar zo'n 55 procent van de aandelen. Maar voor volledige zeggenschap is een meerderheid van driekwart van de aandelen nodig. De gemeenten die zich tot dusver tegen verkoop hebben gekeerd, bezitten net geen kwart van de stukken.

De brief van drie van de grootste klanten van Eneco is een steun in de rug voor de gemeenten die het bedrijf in publieke handen willen houden. Ook de ondernemingsraad en het personeel riepen de gemeenten die wel willen verkopen al op tot bezinning.

Bron

Ook zorgen over duurzaamheid en de te volgen koers? Start eens met een nulmeting op mvoAMbitie.nl. Gewoon een helder percentage waar sta ik en waar wil ik naar toe. Kom ook in beweging!