Duurzaamheid en Houdbaarheid

De Engelsen gebruiken de term ‘sustainability’. In Nederland wordt ‘sustainability’ vertaald naar ‘duurzaamheid’ of ‘duurzaam ondernemen’. Maar dekt deze vertaling de lading van sustainability wel voldoende? Zet het woord ‘duur’ in ‘duurzaamheid’ de lezer onbewust op het verkeerde been?

MVOambitie.nl is van mening dat elke vertaling met ‘duur’ onvoldoende weergeeft wat met ‘sustainable’ wordt bedoeld. Een vertaling die meer recht doet aan de inhoud van sustainability is ‘houdbaarheid’. Daarom gebruiken wij ook regelmatig de term 'Houdbaar ondernemen'.

Houdbaar ondernemen is je bedrijf zó inrichten dat het tot in de eeuwigheid kan blijven werken zonder op tekorten van bijvoorbeeld grondstoffen te stuiten.

MVOambitie.nl wil graag een bijdrage aan de wereld leveren, zodat onze aarde nog vele generaties na vandaag leefbaar zal zijn. Dat kan alleen als wij nú keuzes maken die er toe doen. Keuzes voor een houdbare wereld, waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor de korte termijnwinst, maar voor behoud van wat ons dierbaar is. Doe je ook mee en word je lid van MVOambitie.nl? Voor de kosten hoef je dat niet te laten want het is GRATIS!