Duurzaam beleggen

Profit

Duurzaamheid als asset

Langetermijn beleggen en Duurzaamheid


Duurzaamheid en beleggen is een combinatie die al jaren bekend is, maar steeds meer in de picture komt. Fondsenmanagers, beleggingsinstellingen, banken en vrijwel alle betrokken partijen kunnen het al dan niet duurzaam zijn van een belegging als factor voor het nemen van een beleggingsbeslissing niet meer negeren. 

Een gerenommeerde belegger als Morningstar heeft een eigen director of sustainablility in dienst, iets wat 20 jaar geleden nog toekomstmuziek was. John Hale, de directeur in kwestie, schatte het belang van duurzaamheid bij het nemen van beleggingsbeslissingen in op ruim 30 %. Geconfronteerd met het onderzoek van MIT Sloan Management Review is zijn verbazing groot, het percentage ligt op 90 %. Ergo, slechts 3 % is uitgesproken negatief.

Beleggers gaan er vanuit, dat duurzaam ondernemen lagere kapitaalslasten, een betere performance, lagere risico's en effectiever leiderschap opleveren. Waardecreatie op lange termijn is echter de belangrijkste overweging om duurzaam te investeren.

Beleggingen gaan meestal over de corporates, het MKB gebruikt immers niet of nauwelijks direct de kapitaalmarkten om aan funding te komen. De vraag kan echter gesteld worden, of bijvoorbeeld banken bij het verstrekken van kredieten nu of in de nabije toekomst dit soort overwegingen ook niet maken. Triodos doet dat zeker wel, net als ASN, daarbij zijn de overwegingen in beginsel eerder ideëel dan winst gerelateerd. 

De internationale ontwikkelingen kunnen het bankwezen de richting van duurzaamheid op sturen, in banken wordt tenslotte ook belegd en hun kredietportefeuille wordt regelmatig langs de meetlat gelegd. Daarmee zal naar onze verwachting de situatie ontstaan, dat de kredietzoekende MKB bedrijven steeds vaker met duurzaamheidsvraagstukken geconfronteerd gaan worden. De grootbanken kunnen, zeker gezien de focus van beleggers op duurzaamheid niet makkelijk meer om dit vraagstuk heen.

Andere financieringsvormen, zoals private equity, crowdfunding en subsidiëring leggen de lat meestal ook al hoog op dit gebied. 

MKB, ZZP-ers, freelancers etc. kunnen naar onze mening dan ook steeds vaker met duurzaamheidsvraagstukken geconfronteerd worden en zullen gaan zoeken naar een betaalbare oplossing. Geen enkele ondernemer kan, groot of klein, de duurzame aspecten van het ondernemerschap meer negeren.

De conclusie die ik trek is dan ook, dat het verkrijgen van een financiering of het vinden van investeerders in toenemende mate afhankelijk wordt van het duurzaam karakter van het bedrijf en de producten of diensten die het voortbrengt.

Marcel Koopman
MVOambitie.nl
24 augustus 2016