Mindset ‘Winst en Korte termijn in perspectief met duurzaamheid’.

All

In gesprek met Ingwar Kuper van Rodi Media, naar aanleiding van de uitgave over duurzaamheid, spraken we samen over het belang van MVO en Duurzaamheid. Zien ondernemers het belang van MVO? We kwamen erop dat de ‘mindset’ van vele ondernemers en bedrijven erg gericht is op winst en op de korte termijn. Dit zijn net twee zaken die kunnen conflicteren met MVO en Duurzaamheid….of toch niet?

Winst op korte termijn is niet altijd winst op lange termijn!

Winst voor een individueel bedrijf is niet altijd winst voor de maatschappij en/of aarde!

Laten we kijken naar de term ‘duurzaamheid’; een containerbegrip. Alles wat ook maar iets langer meegaat noemen we al duurzaam. Waar het echt om gaat, is dat we als consumptie maatschappij de omslag weten te maken naar circulaire maatschappij. Het gaat er niet om dat een product iets langer meegaat. Het gaat erom dat een product geen negatieve impact heeft op de hoeveelheid grondstoffen op aarde. Om circulair te zijn, dienen producten voor de volle 100% recyclebaar te zijn. Waarbij er ook een rol is weggelegd voor de producent of verkoper om aan het einde van de levensduur te zorgen dat een product retour komt of niet eens wordt verkocht maar juist eigendom blijft van de producent (leasen/huren). Op die manier wordt ‘duurzaam’ dus ‘houdbaar’. Ondernemen op een manier welke tot in de oneindigheid door kan blijven gaan. Oneindig, dat is lange termijn! In Zuid-Afrika hanteert men de term ‘volhoudbaarheid’ als vertaling van de Engelse term sustainable. Zelf spreek ik ook graag over ‘houdbaar ondernemen’.

Houdbaar ondernemen is denken over het hergebruik van producten. Hiervoor is door Lansink (Nederlands politicus, introduceerde deze methode in 19179) een ladder opgesteld, die ik een beetje heb aangepast. De aanpassing zit aan de onderkant. Waar nu binnen Nederland nog de absurde regel van kracht is, dat het verbranden van restafval (=terugwinning van energie) gezien wordt als groene energie, worden in werkelijkheid de grondstoffen in het restafval definitief vernietigd door het te verbranden. Thomas Rau (De nummer 3 in de duurzame top 100 van 2015) noemt een huisvuilcentrale dan ook een grondstoffen crematorium! Ik ben het daar van harte mee eens. In de onderstaande ladder is het verbranden van reststoffen (terugwinnen van energie) om die reden als slechtste in de tabel opgenomen.

Terug naar de mindset. Als duurzaamheid al in de mindset zit dan wordt dat vaak direct in verband gebracht met zonnepanelen. Zonnepanelen zitten voor in onze ‘duurzaamheids-mindset’. Immers met zonnepanelen wek je duurzame energie op, welke je vervolgens niet hoeft in te kopen van je energieleverancier. Zonnepanelen en de huidige mogelijkheid van salderen bieden vele ondernemers direct voordeel. WINST! Hier gaan korte termijn denken en Winst echt samen met duurzaamheid. Zonde om deze kans te laten liggen. Probleem met geld om te investeren? Er zijn binnen Noord-Holland prachtige initiatieven om ondernemers daarbij te helpen onder gunstige condities.

Wat minder in de mindset van ondernemers zit, is het in kaart brengen welk effect je hebt in kader van terugdringen van CO2 uitstoot. Zo weet je waar je het meeste effect (winst) kunt halen op de korte termijn. Een aanrader is derhalve een CO2 voetafdruk vast te stellen en daar doelstellingen aan te koppelen. Zo wordt duurzaamheid meetbaar en kan er op gemanaged worden. Dat is wat u als ondernemer graag wilt. Geen geitenwollen sokken verhalen maar concrete cijfers. CO2 voetafdruk kan u helpen bij uw duurzaamheids-mindset!

Het tweede punt wat nog wel in de duurzaamheids-mindset van ondernemers zit  is afval. Eerder in dit artikel is het belang van grondstoffen reeds aangegeven. Binnen houdbaar ondernemen praten we niet meer over afval! Afval is grondstof; grondstof die weer kan worden gebruikt in andere processen en producten. De firma van Gansewinkel (afval inzamelaar) had/heeft de mooie slogan ‘Afval bestaat niet!’ Daar sta ik volledig achter. Mocht de consumptie maatschappij niet omgaan naar een circulaire maatschappij, dan ontstaan op termijn problemen met de hoeveelheid grondstoffen. Net als om olie is/wordt gestreden, strijden landen straks om grondstoffen. Indien we blijven consumeren putten we de aarde simpelweg uit en dat leidt op lange termijn tot problemen.

Afvoeren van restafval is de duurste vorm van afval voor u als ondernemer. Als u in staat bent uw afval in gescheiden fracties (papier/karton/plastic etc) in te zamelen, dan blijven grondstoffen bewaard, kunnen grondstoffen worden hergebruikt en degenereren derhalve niet of zo min mogelijk. Binnen de mindset van u als ondernemer (Winst en korte termijn) valt hier direct voordeel te halen.

Voorkomen

Welk afval is te vóórkomen. Wat krijgt u van uw leveranciers? Kan dat wellicht worden teruggenomen en worden hergebruikt door uw leverancier? Het aloude spreekwoord ’vóórkomen is beter dan genezen’, is ook op afval van toepassing!

Scheiden

Wat u niet aan afval kunt vóórkomen dient u zoveel mogelijk in homogene fracties te scheiden. Voor sommige van de gescheiden fracties ontvangt u geld of heeft u veel minder afvoerkosten.

 

Tot zover twee zaken die prima passen in de mindset van de ondernemer. Energiebesparing door het duurzaam opwekken van energie en afval voorkomen en scheiden.

Het volgende item wat speelt bij duurzaamheid is min of meer gerelateerd aan afval en circulair denken. Zijn producten Bio-based te maken? De plastic zak die van biologisch afbreekbaar materiaal wordt gemaakt, een boom anker die een nieuw aangeplante boom in de grond ondersteund en dan vanzelf wordt opgenomen in de bodem. Servies voor festivals wat gemaakt is van plantmateriaal en dus de bodem verrijkt als het wordt weggegooid ipv van zwerfvuil wordt en in de oceaan beland in de grote plastic soep.

Uit recent onderzoek blijkt dat fijnstof grotendeels door autobandenslijtage wordt veroorzaakt. Hoe mooi zou het zijn als bandenslijtage voedsel is voor de berm van de weg? Die manier van denken. Die manier van producten maken. Dat is een belangrijke nieuwe weg die we zullen moeten inslaan. De natuur kan ons voorzien van materiaal zonder dat we de aarde uitputten.

Bio-based zit nog niet of nauwelijks in de mindset van ondernemers. Het is lange termijn en brengt in de ontwikkeling kosten met zich mee. In mijn overtuiging levert het u als ondernemer en de aarde echter veel meer op. Koplopers in duurzaamheid hebben bewezen dat echt duurzaam werken voordelen oplevert. Zo doet de ‘groene Dow Jones index’ het beter dan de ‘gewone Dow Jones index’. Denk aan personeel wat graag voor een duurzaam bedrijf wil werken. Denk aan de steeds grotere bewustwording van uw klanten, die naar duurzame producten vragen.

Wacht niet en verander uw mindset van winst op korte termijn, naar winst op lange termijn. Van ondernemen naar HOUDBAAR ondernemen. Toekomstige generaties zullen u er dankbaar voor zijn.

Lex de Kruif oprichter van MVOambitie.nl 

Praktische voorbeelden ter illustratie bij dit artikel:

Voorbeeld afval: Trafigura met het gifschip Probo Koala

Het schip de Probo Koala lag in Amsterdam en het verwerken op juiste manier van het gif aan boord zou k€ 500 kosten. Het betrof hier 500 m3 aan zeer giftig afval. De Probo Koala voer uit en dumpte het gif in West-Afrika. Gevolg was dat in west -Afrika 15 mensen overleden en vele andere letsel opliepen. Trafigura heeft de rechtszaak afgekocht voor M€ 1,4. Menselijke slachtoffers, schade aan het milieu én meer kosten (k€900) voor Trafigura. Kortom alleen maar verliezers tov de ‘schone’ oplossing in Nederland en het dossier is nog niet gesloten…..

Het afval was afkomstig van de productie van ruwe olie in Mexico. Duurzaam opgewekte energie kan dit afval voorkomen.

 

 

Tbv kader bij artikel:

Voorbeeld circulair denken: Desso tapijttegels

Desso neemt gebruikt tapijt terug van haar klanten en haar concurrenten. Desso scheidt het garen en andere vezels van de rug en produceert zo twee hoofd materiaalstromen die kunnen worden gerecycled. Na een aanvullende zuiveringsfase wordt het garen (met de vereiste zuiverheid) terug geleverd aan de garenfabrikant die er nieuw garen van maakt. In dit hele proces is een deel nieuw materiaal nodig ter compensatie van verliezen en inefficiëntie van het proces. De bitumenrug die nu nog vaak terugkomt, wordt gerecycled als waardevolle grondstof voor wegenbouw- en dakbedekking. Alle niet te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof in cementfabrieken.