vitalics logo

vitalics

koelmalaan 350
1812 PS, Alkmaar

MVO Ambitie van vitalicsMVO situatie nu
15%
MVO ambitie
67%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.Aandachtspunten van vitalics

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van het bedrijf. Daarnaast hebben wij doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.
Wij veroorzaken geen restafval. Het afval van vroeger is nieuwe grondstof geworden voor producten van andere bedrijven.

3
Al onze producten kunnen aan ons worden geretourneerd aan het eind van hun levensduur. Wij zorgen ervoor dat het gehele product kan worden hergebruikt

4
Hiervoor heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van onze 20 grootste leveranciers in euro's inkoop.

5
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.

6
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.

7
Niet van toepassing.

8
Hiervoor hebben wij (nog) geen beleid binnen ons bedrijf.
Mijn bedrijf zorgt ervoor, door goede communicatie met de klanten, dat er bij hen geen afval achterblijft als gevolg van onze producten. 

9
Hiervoor heeft mijn bedrijf (nog) geen beleid ontwikkeld.
Beleid van mijn bedrijf is om de verpakkingen te beperken en alle verpakkingsmaterialen retour te nemen. Dit materaal wordt vervolgens hergebruikt.

10
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Door een circulair beleid in onze bedrijfsvoering voorkomen wij verdere afname van de grondstofvoorraad.

11
Niet van toepassing.

12
In ons bedrijf is biodiversiteit geen actueel thema.
Biodiversiteit vinden wij zó belangrijk dat we op biodiversiteit, met ons bedrijf, een positieve invloed willen uitoefenen.

People
13
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. Niet alleen onze leveranciers, maar ook onze klanten zijn onderdeel van dit beleid.

14
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik heb dit vastgelegd in mijn (inkoop)voorwaarden

15
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik heb dit in mijn inkoopvoorwaarden vastgelegd.

16
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik heb een programma lopen om de cirkel kleiner te maken dan de opgegeven 250 kilometer.

17
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd. Daarnaast investeer ik in programma’s die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

18
We helpen weleens mensen of organisaties, maar hebben hiervoor geen beleidsdoelen.
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast doen we elk jaar met (een deel van) onze medewerkers actief mee als vrijwilliger in maatschappelijk betrokken activiteiten.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?