Grovano Groep logo

Grovano Groep

5283KG, Boxtel

MVO Ambitie van Grovano GroepMVO situatie nu
15%
MVO ambitie
43%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.


Motivatie

Grovano is gespecialiseerd in het verkopen van snacks, salades e.d. aan particulieren en bedrijven. Ons assortiment bestaat voornamelijk uit Van Oers en De Vries producten.


Aandachtspunten van Grovano Groep

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.

We scheiden plastic, papier, glas, metaal (blik) en restafval van elkaar.
3
We hebben hier zelf geen zicht op. Onze uitgewerkte/afgedankte producten gaan mee met het afval van de gebruikers, en wij weten niet hoe ze daar verwerkt worden.

4
Hiervoor heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van onze 20 grootste leveranciers in euro's inkoop.

5
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.

Behaalde resultaten:

Behaald op 09-06-2017
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.

6
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.
Mijn bedrijf vraagt om producten die voor minimaal 90% recyclebaar zijn.

7
Niet van toepassing.

8
Hiervoor hebben wij (nog) geen beleid binnen ons bedrijf.
Mijn bedrijf heeft inzicht in de hoeveelheid afval bij onze klanten als gevolg van onze producten.

Behaalde resultaten:

Behaald op 09-06-2017
Mijn bedrijf heeft inzicht in de hoeveelheid afval bij onze klanten als gevolg van onze producten.

9
Wij geven advies over hoe het materiaal optimaal gescheiden en afgevoerd kan worden. 

10
Mijn bedrijf is bezig om hiervoor beleid op te stellen.
Grondstofgebruik maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid. Ook hebben wij doelstellingen geformuleerd om dit verbruik terug te brengen.

11
Niet van toepassing.

12
Biodiversiteit wordt een aandachtspunt in het beleid van de onderneming.
In ons bedrijfsbeleid is opgenomen dat we geen schade willen toebrengen aan de biodiversiteit.

People
13
Wij hebben beleid binnen de onderneming om steeds veiliger te werken.
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. De leveranciers zijn onderdeel van dit beleid.

14
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik neem deel in een programma dat kinderen ondersteunt met lokaal onderwijs.

15
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én neem deel in een programma om lokaal de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

16
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik heb een programma lopen om de cirkel kleiner te maken dan de opgegeven 250 kilometer.

17
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd

18
We helpen weleens mensen of organisaties, maar hebben hiervoor geen beleidsdoelen.
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?