goedereputatie.nl logo

goedereputatie.nl

Anna van Saksenstraat
32, 1814 JH Alkmaar

MVO Ambitie van goedereputatie.nlMVO situatie nu
34%
MVO ambitie
69%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.


Motivatie

GoedeReputatie.nl onderzoekt de tevredenheid van uw klanten. Ook en misschien wel juist voor de ZZP-er en MKB bedrijven. Met één onderzoek krijgt u een rapportcijfer, een aanbeveling en een advies hoe u met uw bedrijf nog beter kunt presteren.

Wij doen voor U een aantal klanten interviews, minimaal 5, waarbij we standaardvragen en vragen in overleg met U opnemen in het interview.

U weet zo of uw klant echt tevreden is, waar het beter kan en uw reputatie groeit. Bij uw eigen klanten, maar ook bij potentiële klanten. Bel mij op 0615066398 voor meer informatie.

Verwachte lancering: eind november 2017


Aandachtspunten van goedereputatie.nl

Planet
1
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van het bedrijf.
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van het bedrijf. Daarnaast hebben wij doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

2
Beleid en aanpak is dat we afval volgens de geldende regels afvoeren en geen afval laten slingeren.
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.

3
We zijn bezig om hiervoor beleid te maken. Ons product moet (deels) hergebruikt kunnen worden.
Recyclen is al onderdeel van ons beleid. Meer dan 80% van ons product kan hergebruikt worden.

4
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van onze 20 grootste leveranciers in euro's inkoop.
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van onze top-20 van leveranciers in euro's inkoop. Wij hebben met hen ook reductiedoelstellingen afgesproken.

5
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.
Mijn bedrijf heeft met leveranciers afvalreductiedoelstellingen opgesteld.

6
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.
Mijn bedrijf zorgt er samen met de leveranciers voor dat de producten die aan ons worden geleverd 100% recyclebaar zijn en ook daadwerkelijk worden gerecycled.

7
Mijn bedrijf realiseert zich dat onze producten bijdragen aan verhoging van de CO2-uitstoot bij onze klanten.We gaan hiervoor beleid opstellen dat binnen een jaar wordt ingevoerd.
Mijn bedrijf is er al op gericht om een hogere CO2-uitstoot bij onze klanten als gevolg van onze producten te beperken. We hebben de doelstelling om de CO2-uitstoot van onze producten vóór 2025 met 40% te reduceren.

8
Mijn bedrijf heeft inzicht in de afvalstromen die uitkomen bij onze klanten. Verder hebben we reductiedoelstellingen geformuleerd, waarbij we streven naar 50% minder afval bij klanten als gevolg van onze producten.

9
Wij geven advies over hoe het materiaal optimaal gescheiden en afgevoerd kan worden. 

10
Grondstofgebruik maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid. Ook hebben wij doelstellingen geformuleerd om dit verbruik terug te brengen.

11
Wij hebben beleid om een grondstoffenpaspoort mee te leveren met onze producten. Hierdoor kan de verwerker de gebruikte grondstoffen herkennen aan het einde van de levensduur van ons product.
Wij voorzien al onze producten van een grondstoffenpaspoort. Hierdoor kan de verwerker de gebruikte grondstoffen herkennen aan het einde van de levensduur van ons product. Daarnaast is het ons bedrijfsbeleid om 100% van de gebruikte grondstoffen zuiver te houden. Alle grondstoffen blijven dan na beëindiging van de levensduur van ons product in dezelfde kwaliteit behouden.

12
In ons bedrijfsbeleid is opgenomen dat we geen schade willen toebrengen aan de biodiversiteit.
Biodiversiteit vinden wij zó belangrijk dat we op biodiversiteit, met ons bedrijf, een positieve invloed willen uitoefenen.

People
13
Wij hebben beleid binnen de onderneming om steeds veiliger te werken.

14
Ik heb dit vastgelegd in mijn (inkoop)voorwaarden
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik neem deel in een programma dat kinderen ondersteunt met lokaal onderwijs.

15
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn inkoopvoorwaarden vastgelegd.

16
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik heb een programma lopen om de cirkel kleiner te maken dan de opgegeven 250 kilometer.

17
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd. Daarnaast investeer ik in programma’s die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

18
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar.
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast doen we elk jaar met (een deel van) onze medewerkers actief mee als vrijwilliger in maatschappelijk betrokken activiteiten.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?