Excellentum Search en Interim BV logo

Excellentum Search en Interim BV


MVO Ambitie van Excellentum Search en Interim BVMVO situatie nu
5%
MVO ambitie
56%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.Aandachtspunten van Excellentum Search en Interim BV

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van mijn bedrijf. Ons uiteindelijke doel is CO2-neutraal te worden.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.
Wij veroorzaken geen restafval. Het afval van vroeger is nieuwe grondstof geworden voor producten van andere bedrijven.

3
We hebben hier zelf geen zicht op. Onze uitgewerkte/afgedankte producten gaan mee met het afval van de gebruikers, en wij weten niet hoe ze daar verwerkt worden.
Recyclen is al onderdeel van ons beleid. Meer dan 80% van ons product kan hergebruikt worden.

4
Hiervoor heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Mijn bedrijf streeft ernaar alleen samen te werken met leveranciers die CO2-neutraal willen produceren.

5
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.
Mijn bedrijf zorgt er samen met de leveranciers voor dat er in de onderlinge samenwerking geen restafval overblijft.

6
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.
Mijn bedrijf zorgt er samen met de leveranciers voor dat de producten die aan ons worden geleverd 100% recyclebaar zijn en ook daadwerkelijk worden gerecycled.

7
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.
Mijn bedrijf realiseert zich dat onze producten bijdragen aan verhoging van de CO2-uitstoot bij onze klanten.We gaan hiervoor beleid opstellen dat binnen een jaar wordt ingevoerd.

8
Hiervoor hebben wij (nog) geen beleid binnen ons bedrijf.

9
Hiervoor heeft mijn bedrijf (nog) geen beleid ontwikkeld.

10
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.

11
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.

12
In ons bedrijf is biodiversiteit geen actueel thema.

People
13
Ons bedrijf hanteert geen specifiek beleid op het gebied van veiligheid.
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. Niet alleen onze leveranciers, maar ook onze klanten zijn onderdeel van dit beleid.

14
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik neem deel in een programma dat kinderen ondersteunt met lokaal onderwijs.

15
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én neem deel in een programma om lokaal de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

16
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik heb een programma lopen om de cirkel kleiner te maken dan de opgegeven 250 kilometer.

17
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

18
Nee, dat doen we niet / Dat weet ik niet.
We helpen weleens mensen of organisaties, maar hebben hiervoor geen beleidsdoelen.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?