deBesteEHBOdoos logo

deBesteEHBOdoos


MVO Ambitie van deBesteEHBOdoosMVO situatie nu
31%
MVO ambitie
41%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.Aandachtspunten van deBesteEHBOdoos

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van het bedrijf. Daarnaast hebben wij doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.

3
Recyclen is al onderdeel van ons beleid. Meer dan 80% van ons product kan hergebruikt worden.

4
Hiervoor heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.

5
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.

Behaalde resultaten:

Behaald op 27-10-2017
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.

6
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.

7
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.

8
Mijn bedrijf heeft inzicht in de afvalstromen die uitkomen bij onze klanten. Verder hebben we reductiedoelstellingen geformuleerd, waarbij we streven naar 50% minder afval bij klanten als gevolg van onze producten.

9
Wij geven advies over hoe het materiaal optimaal gescheiden en afgevoerd kan worden. 
Mijn bedrijf heeft beleid ontwikkeld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor onze producten te beperken.

10
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Grondstofgebruik maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid. Ook hebben wij doelstellingen geformuleerd om dit verbruik terug te brengen.

11
Niet van toepassing.

12
In ons bedrijf is biodiversiteit geen actueel thema.

People
13
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. Niet alleen onze leveranciers, maar ook onze klanten zijn onderdeel van dit beleid.

14
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

15
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

16
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

17
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd. Daarnaast investeer ik in programma’s die mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen.

18
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast doen we elk jaar met (een deel van) onze medewerkers actief mee als vrijwilliger in maatschappelijk betrokken activiteiten.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?