De Schijf van Innovatie logo

De Schijf van Innovatie


MVO Ambitie van De Schijf van InnovatieMVO situatie nu
26%
MVO ambitie
59%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.


Motivatie

De schijf van Innovatie brengt een breed pakket aan innovaties op de markt, die tot doel hebben het comfort te verhogen. Wanneer je dit doet vanuit de gedachte dat de natuur perfect is dan kom je op onverwachte inzichten en innovaties.

Ik ben van oorsprong Analytisch Chemisch opgeleid en tijdens mijn opleiding kwam het eerste gif schandaal in het nieuws. Ik heb toen de beslissing genomen om mijn kennis over chemie te gaan gebruiken ten goede van mensen en zijn milieu. Dit is uitgebreid met biologie en natuurkunde

Ik ben van nature nieuwsgierig en op die manier stel ik mezelf steeds vragen hoe het anders kan. Na wat omzwervingen en steeds maar weer de vraag stellen hoe kan het anders ben ik begonnen met De Schijf van Innovatie.

Het vastleggen van zaken daar ben ik niet zo van, het doen vanuit excentrieke motivatie vind ik belangrijk en daar helpen vast gelegde procedures niet bij. Mensen laten zien dat het anders kan en dan de keuze bij de eigen verantwoordelijkheid leggen, daar ben ik van.

Enjoy Life en bespaar het milieu!


Aandachtspunten van De Schijf van Innovatie

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.
Wij registreren jaarlijks de CO2-uitstoot van het bedrijf.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.
Wij veroorzaken geen restafval. Het afval van vroeger is nieuwe grondstof geworden voor producten van andere bedrijven.

3
Recyclen is al onderdeel van ons beleid. Meer dan 80% van ons product kan hergebruikt worden.
Al onze producten kunnen aan ons worden geretourneerd aan het eind van hun levensduur. Wij zorgen ervoor dat het gehele product kan worden hergebruikt

4
Hiervoor heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.

5
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.
Mijn bedrijf heeft met leveranciers afvalreductiedoelstellingen opgesteld.

6
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.
Mijn bedrijf vraagt om producten die voor minimaal 90% recyclebaar zijn.

7
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.

8
Mijn bedrijf heeft inzicht in de hoeveelheid afval bij onze klanten als gevolg van onze producten.
Mijn bedrijf heeft inzicht in de afvalstromen die uitkomen bij onze klanten. Verder hebben we reductiedoelstellingen geformuleerd, waarbij we streven naar 50% minder afval bij klanten als gevolg van onze producten.

9
Wij geven advies over hoe het materiaal optimaal gescheiden en afgevoerd kan worden. 
Mijn bedrijf heeft beleid ontwikkeld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor onze producten te beperken.

10
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Door een circulair beleid in onze bedrijfsvoering voorkomen wij verdere afname van de grondstofvoorraad.

11
Op dit gebied heeft mijn bedrijf nog geen beleid ontwikkeld.
Wij hebben beleid om een grondstoffenpaspoort mee te leveren met onze producten. Hierdoor kan de verwerker de gebruikte grondstoffen herkennen aan het einde van de levensduur van ons product.

12
Biodiversiteit vinden wij zó belangrijk dat we op biodiversiteit, met ons bedrijf, een positieve invloed willen uitoefenen.

People
13
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. Niet alleen onze leveranciers, maar ook onze klanten zijn onderdeel van dit beleid.

14
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd én ik neem deel in een programma dat kinderen ondersteunt met lokaal onderwijs.

15
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn inkoopvoorwaarden vastgelegd.

16
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.

17
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd

18
We helpen weleens mensen of organisaties, maar hebben hiervoor geen beleidsdoelen.
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast doen we elk jaar met (een deel van) onze medewerkers actief mee als vrijwilliger in maatschappelijk betrokken activiteiten.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?