CODEPROFS.nl logo

CODEPROFS.nl

Strooijonkerstraat 7
1812 PG, Alkmaar

MVO Ambitie van CODEPROFS.nlMVO situatie nu
29%
MVO ambitie
52%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.


Motivatie

CODEPROFS biedt een Full Stack Javascript opleiding aan. De opleiding wordt klassikaal aangeboden met online ondersteuning. Interne en externe stages maken deel uit van het programma.
Wij hebben alternatieve oplossingen voor heel veel verschillende mensen!


Aandachtspunten van CODEPROFS.nl

Planet
1
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.
Wij veroorzaken geen restafval. Het afval van vroeger is nieuwe grondstof geworden voor producten van andere bedrijven.

2
We hebben hier zelf geen zicht op. Onze uitgewerkte/afgedankte producten gaan mee met het afval van de gebruikers, en wij weten niet hoe ze daar verwerkt worden.
Al onze producten kunnen aan ons worden geretourneerd aan het eind van hun levensduur. Wij zorgen ervoor dat het gehele product kan worden hergebruikt

3
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van onze top-20 van leveranciers in euro's inkoop. Wij hebben met hen ook reductiedoelstellingen afgesproken.
Mijn bedrijf vraagt om de CO2-uitstoot van ál onze leveranciers. Met (een deel van) hen hebben wij ook reductiedoelstellingen afgesproken.

Waar mogelijk letten wij daarop, als een leverancier reductiedoelstellingen heeft, wordt hij of zij eerder benaderd voor een opdracht.
4
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.
Mijn bedrijf heeft inzicht in het door onze leveranciers veroorzaakte afval.

5
Mijn bedrijf weet precies welke producten van onze leveranciers recyclebaar zijn.
Mijn bedrijf vraagt om producten die voor minimaal 90% recyclebaar zijn.

6
Mijn bedrijf is er al op gericht om een hogere CO2-uitstoot bij onze klanten als gevolg van onze producten te beperken. We hebben de doelstelling om de CO2-uitstoot van onze producten vóór 2025 met 40% te reduceren.

7
Mijn bedrijf heeft inzicht in de hoeveelheid afval bij onze klanten als gevolg van onze producten.
Mijn bedrijf heeft inzicht in de afvalstromen die uitkomen bij onze klanten. Verder hebben we reductiedoelstellingen geformuleerd, waarbij we streven naar 50% minder afval bij klanten als gevolg van onze producten.

8
Wij geven advies over hoe het materiaal optimaal gescheiden en afgevoerd kan worden. 
Mijn bedrijf heeft beleid ontwikkeld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor onze producten te beperken.

9
Grondstofgebruik maakt deel uit van ons bedrijfsbeleid. Ook hebben wij doelstellingen geformuleerd om dit verbruik terug te brengen.

10
Niet van toepassing.

11
In ons bedrijf is biodiversiteit geen actueel thema.
Biodiversiteit wordt een aandachtspunt in het beleid van de onderneming.

People
12
Wij hebben beleid binnen de onderneming om steeds veiliger te werken.
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. De leveranciers zijn onderdeel van dit beleid.

13
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

14
Ik denk van wel, maar ik heb dit niet met mijn leveranciers vastgelegd.

15
Dat weet ik niet. Ik vraag daar niet naar.

16
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd

17
Het is onderdeel van ons bedrijfsbeleid om goede doelen te ondersteunen. Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar. Daarnaast doen we elk jaar met (een deel van) onze medewerkers actief mee als vrijwilliger in maatschappelijk betrokken activiteiten.

Wij streven er naar om de 45 plus doelgroep een toekomst op de arbeidsmarkt te geven. Onze opleiding staat voor het open en waar nodig faciliteren wij het traject van werk naar werk.

Reageren op de informatie van dit bedrijf?