Amazing Design logo

Amazing Design


MVO Ambitie van Amazing DesignMVO situatie nu
42%
MVO ambitie
42%

MVOambitie.nl

Verbeter de wereld en begin bij jezelf. Deze onderneming brengt dat in praktijk door het lidmaatschap van MVOambitie.nl. Als bedrijf wil zij bijdragen aan het beperken van de schade aan de aarde. Onze deelnemer heeft met een test op MVOambitie.nl vastgesteld wat zijn/haar MVO-status is (hierboven in blauw percentage) én hoe groot zijn/haar MVO-ambitie is (hierboven in groen percentage). Als klant, leverancier of anderszins betrokkene van dit bedrijf heb je te maken met een MVO-bewuste onderneming. Door met leden van MVOambitie.nl zaken te doen draag ook jij indirect een steentje bij in de stappen op weg naar een houdbare economie.


Motivatie

Amazing Design bestaat sinds 1995 en is leverancier van duurzaam tafellinnen en bedrijfskleding.
Wij vinden het een uitdaging om specifieke wensen en behoeften te vertalen in eigentijdse oplossingen. Normen en waarden zijn voor ons belangrijk en spelen hierbij een belangrijke rol. Door intensief partnership met onze klanten,leveranciers en maatschappelijke organisaties leveren wij klant-specifieke producten.
De strategie die Amazing Design wil uitdragen is dat onze initiatieven zijn opgebouwd uit de MVO waarden People Planet Profit. De keuze voor onze partners is daar ook op gebaseerd.
Wat wij nastreven is een duurzaam beleid met wederzijds begrip voor elkaar, respect en transparantie.


Aandachtspunten van Amazing Design

Planet
1
De CO2-uitstoot van mijn bedrijf is niet bekend.

2
In ons bedrijf doen we aan afvalscheiding.

3
We zijn bezig om hiervoor beleid te maken. Ons product moet (deels) hergebruikt kunnen worden.

4
Mijn bedrijf streeft ernaar alleen samen te werken met leveranciers die CO2-neutraal willen produceren.

5
Mijn bedrijf weet niet wat onze leveranciers aan afval produceren en hoe zij dit verwerken.

6
Hiervoor is geen beleid binnen mijn bedrijf.

7
Niet van toepassing.

8
Mijn bedrijf zorgt ervoor, door goede communicatie met de klanten, dat er bij hen geen afval achterblijft als gevolg van onze producten. 

9
Mijn bedrijf heeft beleid ontwikkeld om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal voor onze producten te beperken.

10
Door een circulair beleid in onze bedrijfsvoering voorkomen wij verdere afname van de grondstofvoorraad.

11
Niet van toepassing.

12
In ons bedrijf is biodiversiteit geen actueel thema.

People
13
Wij hebben beleid om steeds veiliger te werken. De leveranciers zijn onderdeel van dit beleid.

14
Ik heb dit vastgelegd in mijn (inkoop)voorwaarden

15
Ik heb dit in mijn inkoopvoorwaarden vastgelegd.

16
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden vastgelegd.

17
Ik heb dit in mijn (inkoop)voorwaarden of in mijn eigen bedrijfsvoering vastgelegd

18
We helpen weleens mensen of organisaties, maar hebben hiervoor geen beleidsdoelen.


Reageren op de informatie van dit bedrijf?